วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

”แด่น้องผู้มีความหวัง” ปีที่ 29

26 มี.ค. 2019
1042

พี่ๆทหารเรือ พา น้องๆ เด็กกำพร้า พิการ ด้อยโอกาส พันคน เที่ยวสัตหีบ เล่นน้ำทะเล….สมาคมภริยาทร. จัด ”แด่น้องผู้มีความหวัง” ปีที่ 29

คุณสุภาวดี สิทธินันทน์ รองประธานฝ่ายภูมิภาค สมาคมภริยาทหารเรือ ผู้แทนนายกสมาคมภริยาทหารเรือ เปิดกิจกรรมในโครงการแด่น้องผู้มีความหวัง ปีที่ 29 ที่ มะรีนฮอล์ล ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ ชลบุรี

โดยมี คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ นายวิศิษฐ์ เดชกำธร ประธานกองทุนเพื่อเพื่อน และสมาคมภริยาทหารเรือ ส่วนภูมิภาค อาสาสมัคร ร่วมพิธี

กองทัพเรือจึงได้ร่วมกับ กองทุนเพื่อเพื่อน องค์กรเด็กและภาคเอกชนได้จัดให้มีโครงการแด่น้องผู้มีความหวังขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้เป็นครั้งที่ 29 25 -28 มีนาคม 2562

โดยนำเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส เด็กพิการซ้ำซ้อนและเด็กกำพร้าจากที่ต่างๆทั่วประเทศ 1,000คน มาเข้าร่วมกิจกรรม

ประกอบด้วย มูลนิธิธรรมานุรักษ์ และโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี , โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จังหวัดนครนายก , เยาวชนชาวเขา โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อำเภอเวียงแหน จังหวัดเชียงใหม่ , บ้านขอบพระคุณ ปากเกร็ด , ศูนย์ผู้ลี้ภัยกรุงเทพ , คณะภคินีศรีชุมพาบาล ดินแดง กรุงเทพ , โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดรามอินทรา กรุงเทพ , กลุ่มกองทุนแม่ของแผ่นดิน เขตวัฒนา กรุงเทพ , ศูนย์การศึกษาเด็กพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี , เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ , ชมรมผู้ปกครองออทิสติก จังหวัดจันทบุรี , โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ , มูลนิธิคุณพ่อเรย์ พระมหาไถ่ (พัทยา) , บ้านสานฝันสันติภาพ , คาร์มิลเลี่ยน จังหวัดเชียงราย (วิลล์แชร์) , โรงเรียนกระโปรงแดง ล็อค 6 (คลองเตย) และสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก จังหวัดระยอง

โดยมีอาสาสมัครทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอาสาสมัครจากกลุ่มประเทศอาเซียน ให้ความสนใจเข้าร่วมในการดูแลเด็กด้อยโอกาส

พรัอมจัดงานเลี้ยงต้อนรับ การสาธิตวิธีเล่นน้ำทะเลอย่างปลอดภัย ก่อนให้เด็ก ๆ ลงเล่นน้ำทะเล โดยมี พี่ๆจาก กองทัพเรือให้ความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด

โดยชวน เล่น เกมชายหาด การลงเรือหลวงและล่องเรือชมทัศนียภาพทางทะเลบริเวณอ่าวสัตหีบ กิจกรรมของแต่ละองค์กร และฐานฝึกภาวะผู้นำของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

มีการออกร้านอาหาร เครื่องดื่ม ของหวาน จากผู้มีอุปการคุณ บริษัท ห้างร้าน หน่วยราชการ ให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประทานด้วย

error: Content is protected !!