วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

เติมน้ำรวมใจ สู้ภัยแล้ง !!!

21 มี.ค. 2019
133

 

“บิ๊กป๋อ”พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะผบ.ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 เปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2562 พร้อมปล่อยขบวนรถ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร ณ ลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

สถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน กองทัพภาคที่ 3 และศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก, กลุ่มบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การประปาส่วนภูมิภาค, องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก,ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก,องค์การบริหารตำบลปากโทก ได้จัดกำลังพล รถบรรทุกน้ำพร้อมอุปกรณ์เพื่อนำน้ำอุปโภค และบริโภคเข้าช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3

error: Content is protected !!