วันอังคาร, 3 สิงหาคม 2564

เตรียมเคลื่อนพล……. ไปฝึก

21 มี.ค. 2019
182

 

“ผบ.พล.ร.9” ตรวจความพร้อมรบ “พัน ร.ฉก.292” ก่อนเคลื่อนพล ไปฝึก ที่ลพบุรี 21,24 มีค.

“ผบ.หลอด” พล.ต.ฐกัด หลอดศิริ ผบ.พล.ร.9 ตรวจสภาพความพร้อมรบ ของ กองพันทหารราบเฉพาะกิจ ที่ 292 (พันร.ฉก.292) ที่มี ผู้พันเข้ม พ.ท.สุรเดช เมฆานุวงศ์ เป็น ผบ. พัน.ร.ฉก.292 ที่ สนามบิน พล.ร.9 เพื่อเป็นการตรวจสอบความพร้อมของกำลังพล , ยุทโธปกรณ์ เเละยานพาหนะ ก่อนเข้ารับการตรวจสอบเป็นหน่วย กองพันทหารราบเฉพาะกิจ ของกองทัพบก.2562 ที่ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีกองทัพบก จ.ลพบุรี

ผบ.พล.ร.9 เน้นย้ำกำลังพลทุกนาย ที่เข้ารับการฝึก จะต้องมีความรู้ ตามตำแหน่งหน้าที่ของตน และทำการฝึกอย่างที่จะรบ เพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจ ยึดภารกิจเหนือสิ่งอื่นใด มีพร้อมทุกสถานการณ์

และที่สำคัญต้องฝึกร่วมกันเป็นทีม รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว นำพากองทัพเข้มแข็งตาม นโยบาย S.M.A.R.T Soldiers Strong Army

โดยจะเคลื่อนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในวันนี้ 21 มีค.และวันที่ 24 มีนาคม มุ่งหน้า นครปฐม-ปทุมธานี-ลพบุรี

error: Content is protected !!