วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

ภารกิจนักรบสีน้ำเงิน!!!

19 มี.ค. 2019
134

 

“บิ๊กเจอร์รี่” พลเอก ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ในการสัมมนา เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานการสัมมนาฯ

การสัมมนาฯครั้งนี้ ประกอบด้วย การรับชมวีดิทัศน์ประวัติความเป็นมา ภารกิจ การจัด และการปฏิบัติงานของ นทพ. การอภิปรายสรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ รวมถึงเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ นทพ. และห้องออกกำลังกาย ชอบชื่นชม ณ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

error: Content is protected !!