วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

Mingalaba ….မြန်မာဘာသာ

19 มี.ค. 2019
122

 

“นายกฯบิ๊กตู่”และ ”อองซาน ซูจี” พบกันอีกครั้ง ที่ แม่สอด จ.ตาก เปิดสะพานมิตรภาพ #2 รองรับ แผนพัฒนา AEC แม่สอด-เมียวดี

พลเอกประยุทธ์ และ อองซานซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐ สหภาพเมียนมาร์ จะเป็นประธานร่วมพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์ ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 เชื่อมหน้าด่านประตูการค้า-การลงทุน การท่องเที่ยวและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ไทยและเมียนมาร์ อ.แม่สอด จ.ตาก กับจังหวัดเมียวดี รองรับเส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก East-West Economic Corridor- EWEC ทำให้ นครแม่สอด-เมืองเมียวดี ให้เป็นเมืองเศรษฐกิจชั้นนำของภูมิภาค Asean Economics Community -AECในการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

error: Content is protected !!