วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

ทบ.ช่วยชาวอีสานซ่อมบ้าน

19 มี.ค. 2019
89

 

จากเหตุการณ์วาตภัยจากพายุฤดูร้อน ในภาคอีสาน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 ได้จัดกำลังพลชุดช่างก่อสร้าง ดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุพายุฤดูร้อน ในพื้นที่ 7 จังหวัด ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.สกลนคร, จ.นครพนม, จ.ขอนแก่น, จ.หนองคาย , จ.ร้อยเอ็ด, จ.มหาสารคาม และ จ.เลย ) โดยมีบ้านเรือนได้ที่รับความเสียหาย กว่า 1,392 หลัง ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการซ่อมแซมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

error: Content is protected !!