วันอาทิตย์, 1 สิงหาคม 2564

“แม่ทัพภาค4” ปรับโฉม สมาคมแม่บ้าน ทัพภาค 4

16 มี.ค. 2019
390

“แม่ทัพภาค4” ปรับโฉม สมาคมแม่บ้าน ทัพภาค4 ให้เป็นทั้งที่พบปะ ทำงาน ขายสินค้าแม่บ้าน แหล่งเรียนรู้ของชุมชน…… แม่บ้าน ทัพ4 ช่วยกันคิดออกแบบ….คาด 6 เดือนเสร็จ

“แม่ทัพเดฟ”พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค.4 เป็นประธานในพิธีลงเสาเอก ที่ทำการสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 4 แห่งใหม่ ที่ ค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

โดยมี คุณแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 4 คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 4 เข้าร่วมในพิธี

แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ความคิดริเริ่มในการก่อสร้างที่ทำการสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 4 ขึ้นมาใหม่นั้น เพื่อต้องการให้เป็นแหล่งสมาคม และที่ทำการของสมาชิกแม่บ้านทหารบก กองทัพภาคที่ 4 ทุกคน แทนที่ตั้งเดิมที่มีสภาพเก่าและทรุดโทรม เป็นแหล่งเรียนรู้ และพบปะของเหล่าสมาชิก เพื่อจัดแสดงสินค้าจากฝีมือกลุ่มแม่บ้าน สามารถให้พี่น้องประชาชน และบุคคลรอบค่าย ได้มาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าในราคาถูก และมีคุณภาพจากฝีมือกลุ่มแม่บ้าน ถือเป็นการกระจายรายได้ของสมาชิกอีกทางหนึ่งด้วย

หลังจากอนุมัติโครงการแล้ว จะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน

การก่อสร้างครั้งนี้ การออกแบบทั้งหมด เกิดจากความคิดและตัดสินใจร่วมกันของเหล่าสมาชิกสมาคมแม่บ้าน ทั้งการออกแบบภายนอก ภายใน และแบบก่อสร้างอาคาร ถือเป็นแหล่งรวมจิตใจ ชาวสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 4 เพื่อเป็นกำลังสำคัญให้กับสมาชิก

error: Content is protected !!