วันจันทร์, 2 สิงหาคม 2564

กว่าจะเป็น พลเอก

16 มี.ค. 2019
3425

“เสธ.เบิร์ด” พลโทปริพัฒน์ ผลาสินธ์ุ
“ลูกชาย อดีตผบ.ทบ.” ผู้ low profile
ขึ้น รองเสธ.ทหาร

ขยับไป ขยับมา ในไลน์สายการศึกษา จาก ผบ.วปอ. มาเป็น รอง ผบ.สปท. …แล้วเพิ่งจะได้ขึ้น พลเอก โผนี้ ….”เสธ.เบิร์ด” พลโทปริพัฒน์ ผลาสินธ์ุ (ตท.20) สายวงศ์เทวัญ ลูกชาย พลเอกประมณฑ์ ผลาสินธุ์ อดีต ผบ.ทบ. ที่จาก ทบ.มานาน

จาก ที่เคยเติบโต จาก ร.11รอ. จนเป็นผผู้พัน. ก่อนข้าม มาอยู่ หน่วยการข่าว ศรภ. บก.ทัพไทย ….แต่ถึงแค่ รอง ผบ.ศรภ. ก่อน มาเป็น ผบ. วิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.)
และ รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ(สปท.) และเป็นพลเอก รองเสนาธิการทหาร ในโผนี้

ลุ้นก้าวต่อไป กลางดง ตท.20และ ตท.21 ที่ลุ้นชิง เก้าอี้ ผบ.ทหารสูงสุด ต่อจาก บิ๊กกบ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ที่จะเกษียณ กย.ปีหน้า 2563

error: Content is protected !!