วันอังคาร, 4 ตุลาคม 2565

เปลี่ยนเส้นทางเดิน!!จาก สายกำลังรบสู่ สายฝึกศึกษาและ จาก ทบ. มา กลาโหม ในที่สุดนั่ง”ผบ.ศอว.”

16 มี.ค. 2019
2598

 

“รองหนุ่ม” พลตรี สนิธชนก สังขจันทร์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (รอง ผบ.นรด.) เปลี่ยนเส้นทางเดินในชีวิตรับราชการอีกครั้ง….. หลังจาก ที่เคยเติบโตใน กองทัพภาค1 เป็น ทั้ง ผบ.มทบ.11. ผบ.พล.ร.9 แต่หลบฉาก ด้วยหลายเหตุผล ไม่ต้องแข่งขันต่อสู้ใดๆ จึงขยับ จาก สายกำลังรบ มาเป็น รอง ผบ.นรด. ที่เป็นหน่วยฝึกศึกษา…แต่ยังอยู่ ในทบ. แต่มาโผนี้ ขยับออกไป กลาโหม เลย ได้เป็น พลโท ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร…. เพิ่อทำงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ตามนโยบาย บิ๊กป้อม ต่อ ในฐานะที่เป็นลูกรักอีกคนของ พลเอกประวิตร และเป็นเตรียมทหารรุ่น 24 ที่มีอายุราชการอีกหลายปี….สามารถมาต่อคิว โต เป็นปลัดกลาโหม ในอนาคต ได้เลย !!

error: Content is protected !!