วันอังคาร, 4 ตุลาคม 2565

ทหารเรือ” ยังดูแล”น้องหมา” ด้วยหัวใจ และเมตตาธรรม

16 มี.ค. 2019
524

 

เดินหน้าดูแล “ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด” 3แห่ง ของกองทัพเรือ ที่สัตหีบ เน้น สะอาด สุขภาพดี สถานที่ร่มรื่น มีเมตตาธรรม

“บิ๊กเต้ย” พลเรือเอก สุกิตติ เสงี่ยมพงษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะ ประธานกรรมการบริหารจัดการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ พร้อมด้วย พลเรือตรี ธานี แก้วเก้า ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยม ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ พื้นที่สัตหีบ ชลบุรี

โดยมีทั้ง ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองเรือยุทธการ ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และ ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดศูนย์ฝึกทหารใหม่ เพื่อรับฟังการบรรยายผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือทั้ง 3 ศูนย์

พร้อมทั้งมอบนโยบายแนวทางการบริหารจัดการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ ทั้ง การปฏิบัติ ดูแลสุนัขอย่างมีเมตตาธรรม การรักษาสุขอนามัยความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัด เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อสุขภาพที่ดีของสุนัขจรจัดที่อยู่ในความดูแลของ ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือ และการปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความรมรื่นและร่มเงาให้แก่สุนัขจรจัด

error: Content is protected !!