วันจันทร์, 27 กันยายน 2564

ติวเข้ม!! ทหารใต้ ชุดจรยุทธ์

15 มี.ค. 2019
227

 

”แม่ทัพภาค4” สั่งปฏิบัติการ อย่างถูกต้อง ตรงเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ รู้ยุทธวิธีของฝ่ายตรงข้าม เพื่อจำกัดเสรีในการก่อเหตุ …. ให้เวลา1 เดือน ก่อนประเมินผล ! หลังสั่งทหาร นอนนอกฐาน อุด หัวหมู่บ้าน-ท้ายหมู่บ้าน กดดัน “โจรใต้” หนีเข้าป่า ขึ้นเขา…. จรยุทธ์ ไล่บี้

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4/ผอ.รมน.ภาค 4 ประชุม และ ตรวจเยี่ยม พบปะพูดคุย มอบนโยบาย ให้ หัวหน้าชุดปฏิบัติการจรยุทธ์(ชป.จรยุทธ์ ) ทั้ง 4 จังหวัด ชายแดนใต้ นราธิวาส ยะลา ปัตตานี และสงขลา

โดยมี พล.อ.ชินวัฒน์ แม้นเดช ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และคณะร่วมการประชุม

แม่ทัพภาคที่ 4 และคณะได้รับฟังบรรยายสรุปของ ชป.จรยุทธ์ ทั้ง 4 หน่วย และร่วมรับฟังบรรยายพิเศษจากที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า

และ มอบนโยบายและแนวทางให้กับเจ้าหน้าที่นำไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม สร้างสภาพแวดล้อมต่อการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ส่งผลให้พื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน

แม่ทัพภาคที่ 4 ได้มอบนโยบายสั่งการสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ให้กับ ชป.จรยุทธ์ ทั้ง 4 หน่วย เพื่อให้ทำภารกิจได้อย่างถูกต้อง ตรงเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ เกี่ยวกับยุทธวิธีของฝ่ายตรงข้าม เพื่อจำกัดเสรีในการก่อเหตุ

โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่แสวงหาข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามตามที่สั่งการไว้ และจะติดตามผลการปฏิบัติในอีก 1 เดือนข้างหน้า

error: Content is protected !!