วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

Lightening Forge -LF2019

15 มี.ค. 2019
99

“ผู้พันโอม”ร่วมทีม ผู้แทน ทบ. ประชุมวางแผนการฝึก Lightening Forge -LF2019 ขั้นสุดท้าย ที่ เกาะโอฮาอู Hawaii สหรัฐอเมริกา ก่อนฝึกจริง พค.-มิย.นี้

ตัวแทน ทบ. และ พล.ร.9 ผู้พันโอม พันโท อรรคพัฒน์ เทพณรงค์ ผบ.ร.29 พัน1 เข้าร่วมประชุม Final Planing Conference (FPC) วางแผนขั้นสุดท้าย การฝึก Lightening Forge (LF2019) ที่ เกาะโอฮาอู รัฐฮาวาย กับ พล.ร.25 ทบ.สหรัฐฯ 12-15 มี.ค.62

โดยมีการหารือในประเด็นต่างๆที่สำคัญ เช่น LF2019 Designed, Rotational Concept, Multinational Integration Plan, Sustainment Plan, Instrumentation Plan, Exercise Support Plan และ RSOI Plan Synchronization

นอกจากนี้ ผู้แทน ทบ.ไทย ยังได้ตรวจพื้นที่ฝึกจริง (KTA), Area X-Ray และการเตรียมการฝึกของ พัน.ร.2-27 ในการฝึกผสมครั้งนี้

ถือได้ว่าเป็นความคืบหน้าในการจัดกำลัง 1 ร้อย.ร. จาก พล.ร.9 โดย ร.29 เข้าร่วมการฝึกผสมรหัส LF2019 ในทวีปอเมริกาตามนโยบายของ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ที่มุ่งหวังที่จะยกระดับขีดความสามารถกำลังพลและหน่วยทหารใน ทบ.ให้ทัดเทียมกองทัพชั้นนำในโลก

โดยการฝึกผสมฯครั้งนี้จะเกิดขึ้นในห้วง พ.ค.-มิ.ย.62

error: Content is protected !!