วันอังคาร, 4 ตุลาคม 2565

ทอ.ส่งหน่วยบินร่วมทำฝนหลวง

15 มี.ค. 2019
517

 

พล.อ.อ.ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ รองผบ.ทอ.เป็นประธาน ในพิธีส่งหน่วยบินฝนหลวง กองทัพอากาศ ณ ท่าอากาศยานทหาร 2 โดยมีรองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าสำนักงานช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ คณะทำงานฝนหลวงและควบคุมไฟป่า นักบิน เจ้าหน้าที่หน่วยบินฝนหลวง กองทัพอากาศและเจ้าหน้าที่จากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักบิน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติภารกิจฝนหลวง กองทัพอากาศ

ทั้งนี้กองทัพอากาศได้จัดเครื่องบินพร้อมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์สนับสนุนกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในโครงการพระราชดำริ “ฝนหลวง” จำนวน 12 เครื่อง โดยเครื่องบินที่ใช้ปฏิบัติภารกิจประกอบด้วย เครื่องบินลำเลียงแบบที่ 2 ก (BT-67) จำนวน 3 เครื่อง, เครื่องบินโจมตีธุรการแบบที่ 2 (AU-23 A หรือ Peacemaker) จำนวน 6 เครื่อง และเครื่องบินโจมตีแบบที่ 7 (Alpha Jet) จำนวน 3 เครื่อง และสนับสนุนสถานที่เป็นฐานปฏิบัติการฝนหลวง จํานวน 11แห่ง ประกอบด้วย กองบิน 1 กองบิน 2 กองบิน 4 กองบิน 5 กองบิน 7 กองบิน 21 กองบิน 23 กองบิน 41 กองบิน 46 กองบิน 56 และ โรงเรียนการบิน ในการปฏิบัติภารกิจฝนหลวงเพื่อยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ การปฏิบัติภารกิจฝนหลวงเมฆอุ่น และการปฏิบัติภารกิจฝนหลวงด้วยพลุสารดูดความชื้นเสริมการปฏิบัติการฝนหลวงเมฆอุ่น โดยจะเริ่มปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

error: Content is protected !!