วันจันทร์, 2 สิงหาคม 2564

2องคมนตรี “เกษม-พลากร” บินปัตตานี เปิด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ปัตตานี พร้อมมอบถุงของขวัญพระราชทาน ให้ผู้ป่วย ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่/ ร.10 เตรียมเสด็จฯ ชายแดนใต้ ข่วงสงกรานต์

14 มี.ค. 2019
236

 

นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี พร้อม นายพลากร สุวรรณรัฐ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา และ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ชื่นชมศักยภาพเป็นแม่ข่ายโรงพยาบาลชุมชนใกล้เคียง จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” สร้างความสามัคคีปรองดองในชุมชนจังหวัดชายแดนใต้

โดยมี พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ต้อนรับ และร่วมคณะ

นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิ
สมเด็จพระยุพราช ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา และ เปิดอาคารคลอด
และผู้ป่วยใน 90 เตียง
ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี

พร้อมมอบถุงของขวัญพระราชทานให้ผู้ป่วย ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงาน และร่วมรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง พร้อมมอบแนวทางแก้ปัญหาการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลของประชาชนตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ได้นำโครงการจิตอาสา
“เราทำความดีด้วยหัวใจ” ร่วมกับประชาชน เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองให้เกิดขึ้นในชุมชน สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้

error: Content is protected !!