วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

“ร.10” ทรงส่ง “องคมนตรี ต๊อก” ลงชายแดนใต้ เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ ราษฎร และจนท. ที่บาดเจ็บ พร้อมมอบ สิ่งของพระราชทาน

14 มี.ค. 2019
169

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ “บิ๊กต๊อก”พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เยี่ยมเยียน และ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา

โดยองคมนตรีได้ร่วมรับฟังบรรยายสรุปแนวโน้มและสถานการณ์ในพื้นที่ จาก พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4 และ ผอ.รมน.ภาค 4 ที่. ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

สำหรับสถานการณ์การควบคุมพื้นที่ในห้วงที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติการทางทหารเชิงรุกเต็มพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อจํากัดเสรีกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงไม่ให้เข้ามาเตรียมการวางแผนก่อเหตุในหมู่บ้านหรือชุมชน

ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้หน่วยในพื้นที่ ใช้ความระมัดระวัง รักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะในเมืองเศรษฐกิจหลัก

ส่วนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้จัดกิจกรรมรวมพลังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคประชาชน โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มความรู้ความสามารถให้กับเจ้าหน้าที่

และเปิดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัดฟื้นฟูเป็นแห่งแรกของประเทศ ในจังหวัดปัตตานี

ส่วนการเลือกตั้งที่ใกล้จะถึง ก็ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

องคมนตรี ยังได้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบจำนวน 2 ราย ที่ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ก่อนจะเดินทางต่อไปยังโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา เพื่อร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน เสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน ตามความจำเป็นและเหมาะสม ของโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

error: Content is protected !!