วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

ผบ.ทบ.บรูไน” เยือนไทย พบ “บิ๊กแดง”พร้อม ร่วมประชุม กองทัพบก ภาคพื้นอินโด – แปซิฟิก IPACC IPAMS /SELF 2019 กย.นี้ ทบ.ไทย เจ้าภาพ / ผบ.ทบ.บรูไน ได้ไปเยี่ยม หน่วยรบพิเศษ มาแล้ว

14 มี.ค. 2019
522

 

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ต้อนรับ พลจัตวา
ดาโต๊ะ ซรี ปาห์ลวัน อวัง ไครุล ฮาเหม็ด บิน อวัง ฮาจิ ลัมโพห์ (Brigadier General Dato Seri Pahlawan Awang Khairul Hamed bin Awang Haji Lampoh) ผู้บัญชาการทหารบก บรูไน ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกองทัพบก 12-15 มีนาคม 2562

โดยมีพิธีตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ จาก พัน ร.มทบ.11 และ วางพวงมาลา ณ พระบรมรูปรัชกาลที่ 5

และเข้าเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการทหารบกไทย ภายในพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ

จากนั้นจึงรับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก

วานนี้ ผบทบ.บรูไน ได้ไปเยี่ยมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จ.ลพบุรี มาแล้ว

พลจัตวา ดาโต๊ะ ซรี ปาห์ลวัน อวัง ไครุล ฮาเหม็ด บิน อวัง ฮาจิ ลัมโพห์ ( BG Dato Seri Pahlawan Awang Khairul Hamed bin Awang Haji Lampoh )

ชื่อย่อ ดาโต๊ะ ซรี ไครุล ผู้บัญชาการทหารบกบรูไน อายุ 49 ปี สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยนิวซีแลนด์ หลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่าราบกองทัพบกสิงคโปร์ นายร้อยเหล่าราบกองทัพบกมาเลเซีย หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารบกสิงคโปร์ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรมาเลเซีย และปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย ( The National University of Malaysia )

ด้านชีวิตการรับราชการ ท่านเคยดำรงตำแหน่งเป็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 และกองพันทหารราบที่ 3 กองทัพบกบรูไน จากนั้นดำรงตำแหน่งเป็นเสนาธิการกองทัพบกบรูไน และเป็น ผบ.ทบ. ในปี 2561- ปัจจุบัน

การเยือนกองทัพบกไทยในวาระนี้ ทั้งสองฝ่ายจะได้หารือภายใต้กรอบความมั่นคงในหลายด้าน

ทั้งนี้ ที่ผ่านมากองทัพบกบรูไนได้สนับสนุนกำลังพลเข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึก Cobra Gold มาอย่างต่อเนื่อง และได้ส่งนายทหารร่วมศึกษาในหลักสูตรทางทหารของกองทัพบกไทย อาทิ หลักสูตรโรงเรียบเสนาธิการทหารบก และหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ผบทบ. ได้เชิญชวนผู้บัญชาการทหารบกบรูไนเข้าร่วมประชุมในกรอบกองทัพบกกลุ่มประเทศภาคพื้นอินโด – แปซิฟิก ( IPACC IPAMS และ SELF 2019 ) ที่กองทัพบกไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับกองกำลังทางบกสหรัฐอเมริกาประจำภาคพื้นแปซิฟิก
( USARPAC ) ในเดือนกันยายนปีนี้ด้วย

error: Content is protected !!