วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

โรยตัวขั้นเทพ!!

13 มี.ค. 2019
132

 

Fast rope ที่ห้อยหัวลงมาจาก หลังคาอัฒจรรย์ ของ ชุดปฏิบัติการพิเศษ ของทหารพรานชายแดนใต้

บิ๊กแดง พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ชื่นชม ชุดปฏิบัติการพิเศษเคลื่อนที่เร็ว และทหารพรานหญิง จู่โจม ของ กรมทหารพรานที่ 41 นำโดย “ผู้การโต” พันเอก สิทธิศักดื์ เจนบรรจง ผบ.ทหารพราน 41

โดยเฉพาะ ที่ห้อยหัว โรยตัวลงมาจากหลังคาอัฒจรรย์ ของ ชุดปฏิบัติการพิเศษทหารพราน ชายแดนใต้ที่ฝึกซ้อมโดย พันเอกสิทธิศักดิ์

ในพิธีปิด การแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 69 ที่ กองทัพภาคที่ 4 เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ภายใต้ คำขวัญที่ว่า”สนามรบสร้างผู้กล้า สนามกีฬาสร้างสามัคคี ”

โดยมี พ.อ.วรเดช เดชรักษา ผบ.ร.5) เป็นผู้ควบคุมการจัดเตรียมการในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน ที่ สนามกีฬาจิระนคร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

error: Content is protected !!