วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

ได้เลื่อนยศ พิเศษ!!

13 มี.ค. 2019
139

 

“รองโฆทบ.”แจงใหม่ หลังค้นข้อบังคับกลาโหม ชี้ “พลทหาร”เหยียบกับระเบิดขาขาด มีสิทธิ์ ได้ปูนบําเหน็จ-เลื่อนขั้นเงินเดือน-ยศ ตาม ข้อบังคับกลาโหม พิเศษ เหตุฉุกเฉิน ปี59 แต่หลังจาก ปลดพิการทุพพลภาพ ก่อน แต่จะได้ยศอะไร ขึ้นอยู่กับ คณะกรรมการฯ

จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่าหน่วยต้นสังกัดจะเสนอ ขอปูนบำเหน็จพิเศษ และเลื่อนชั้นยศ ให้เป็นร้อยตรี นั้น

พันเอกหญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. ชี้แจงกรณี พลทหาร พัชรพงษ์ หาลาภ พลปืนเล็ก ร้อย.ร.112 พัน.ร.11 กองกำลังสุรนารี เหยียบกับระเบิด ขาขาด ขณะลาดตระเวนในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่รวงผึ้ง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ว่า ทหารกองประจำการ เมื่อปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉิน จนได้รับอันตรายจนเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จพิเศษ โดยพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน รวมถึงได้รับการแต่งตั้งยศ หรือเลื่อนชั้นยศสูงขึ้น แล้วแต่กรณี

ซึ่งเป็นไปตาม ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการพิจารณาบําเหน็จ พิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2559

สำหรับกรณี พลทหาร พัชรพงษ์ ที่บาดเจ็บจากการเหยียบกับระเบิดก็จะได้รับสิทธิตามระเบียบดังกล่าวเช่นกัน

โดยในเบื้องต้น เมื่อผ่านกระบวนการพิจารณาปลดพิการทุพพลภาพแล้ว จะได้รับการปูนบําเหน็จพิเศษฯ เลื่อนชั้นเงินเดือน รวมทั้งได้รับการเสนอแต่งตั้งชั้นยศ

ส่วนจะได้รับการปูนบำเหน็จพิเศษและแต่งตั้งยศเป็นชั้นใดนั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ

อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า กองทัพบกจะให้การดูแลสิทธิประโยชน์ของกำลังพลในทุกด้านอย่างดีที่สุด

error: Content is protected !!