วันอาทิตย์, 1 สิงหาคม 2564

ปลัดฯณัฐ” นำ “จิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองคูเมืองเดิม ถนนอัษฎางค์ และถนนบำรุงเมือง”..

“ปลัดฯณัฐ” นำ “จิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองคูเมืองเดิม ถนนอัษฎางค์ และถนนบำรุงเมือง”….หลัง จัดระเบียบ ถนน นำสายไฟลอดใต้ดิน ปรับภูมิทัศน์ เตรียม เส้นทางเสด็จ เลียบพระนคร พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปรับปรุงภูมิทัศน์ คลองคูเมืองเดิม ถนนอัษฎางค์ และถนนบำรุงเมือง ในการตัดแต่งฟื้นฟูต้นไม้ใหญ่ให้มีทรงพุ่ม ที่สวยงาม ถูกต้องตามหลักรุกขกรรม บริเวณคลองคูเมืองเดิมทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่โรงแรมรัตนโกสินทร์จนถึงปากคลองตลาด

​ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อรองรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้แก่ การทำความสะอาดและพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนอัษฎางค์ และคลองคูเมืองเดิม การตัดแต่งฟื้นฟูต้นไม้ใหญ่ริมคลองคูเมืองเดิม ถนนอัษฎางค์ และถนนบำรุงเมืองให้มีทรงพุ่มที่สวยงาม

โดยได้รับความร่วมมือจากกรุงเทพมหานคร กรมป่าไม้ กรมราชทัณฑ์ สมาคมรุกขกรรมไทย และเครือข่ายต้นไม้ในเมืองได้ให้การสนับสนุนรุกขกร รวม จำนวน 175 คน

พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือ และยานพาหนะในการตัดแต่งฟื้นฟูต้นไม้ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีทั้ง หน่วยพระราชทานจิตอาสา ประชาชนจิตอาสา ผู้แทนหน่วยงาน และผู้ให้การสนับสนุนในการปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 400 คน

การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในวันนี้นับเป็นการแสดงออกถึงพลังความรัก ความสามัคคี และความจงรักภักดีของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา ที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

error: Content is protected !!