วันอังคาร, 4 ตุลาคม 2565

“รอง ผบ.ทบ.” สั่ง คสช.-ทหาร รณรงค์ บอก ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

11 มี.ค. 2019
318

“รอง ผบ.ทบ.” สั่ง คสช.-ทหาร รณรงค์ บอก ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เข้าใจนโยบายพรรคการเมือง สร้างประโยชน์ให้ประเทศได้จริง หรือไม่ มองให้ครบในทุกมิติ นโยบายสอดคล้องกับกฎหมาย และสภาพสังคมไทย หรือไม่

พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผบ.ทบ.และ รองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คสช. กล่าวว่า พลเอกณัฐพล ได้ตั้งข้อสังเกตว่าช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย รวมถึงยังคงมีการบิดเบือนข้อเท็จจริง จึงจำเป็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรีบชี้แจงโดยทันที เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่เป็นความจริง

อย่างไรก็ตาม นอกจากการรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว สิ่งจำเป็นในขณะนี้คือการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่จะไปใช้สิทธิ์ได้มีความรู้ความเข้าใจ
มีการศึกษานโยบายพรรคการเมืองว่าจะสามารถสร้างประโยชน์ให้ประเทศได้จริง มองให้ครบใน
ทุกมิติ เป็นนโยบายที่แก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับกฎหมาย และสภาพสังคมไทย

ทั้งนี้ ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในเรื่องดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของประชาชนเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางของประเทศผ่านการเลือกตั้งในครั้งนี้

error: Content is protected !!