วันพุธ, 29 กันยายน 2564

อนุรักษ์ป่า ดูแลช้างป่า ก็หน้าที่ทหาร !!

11 มี.ค. 2019
307

 

“ผบ.กกล.สุรสีห์” ลงพื้นที่ นำ “ ฉก.จงอางศึก”ร่วมมือชาวบ้าน สร้าง”โป่งเทียม-แนวรั้วป้องกันช้างป่า”

“ผบ.หลอด” พล.ต.ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9 และ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบของ “หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก “ กองกำลังสุรสีห์ ที่ ศูนย์ข้อมูลอนุรักษ์ช้างป่าแก่งกระจาน (WCS) ป่าละอู ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา

โดยมี พ.อ.พิเชษฐ์ หัสดีผง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 19 ในฐานะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก กองกำลังสุรสีห์

พร้อมด้วย พ.อ.เฉลิมพล สังข์ต้อง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก กองกำลังสุรสีห์, นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน, นายมานะ เพิ่มพูน หน.อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และส่วนราชการในพื้นที่ร่วมต้อนรับ

พร้อมทั้งได้รับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาช้างป่าละอูจาก นายทองใบ เจริญดง หัวหน้าศูนย์ข้อมูลอนุรักษ์ช้างป่าแก่งกระจาน (WCS) ป่าละอู

รวมทั้งการจัดแก้ไขปัญหาระหว่างคนกับช้างป่าในบริเวณพื้นที่ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่-ป่าละอู ต.หนองพลับ ต.บึงนคร และ ต.ป่าเด็ง

จากนั้น พล.ต.ฐกัด พร้อมด้วยส่วนราชการ ประชาชน ร่วมกิจกรรมสร้างโป่งเทียม บ.เฉลิมเกียรติพัฒนา ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ เพื่อสร้างแหล่งอาหารในพื้นที่ธรรมชาติให้ช้างป่าหากินในธรรมชาติแทนการออกมาทำลายพืชไร่ของเกษตรกรทั้งในพื้นที่แนวเขตติดต่อระหว่างบ้านป่าเด็งและป่าละอู ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในช่วงที่สัตว์ป่าประสบปัญหาภัยแล้ง

พร้อมกันนี้ได้เดินทางไปต่อไปยัง บ.ฟ้าประทาน ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ร่วมกิจกรรมเทเสา แนวรั้วป้องกันช้างป่ากึ่งถาวร ซึ่งเป็นรั้วปูนที่ฝังลงไปในพื้นดิน และใช้ลวดขนาดใหญ่ขึงเป็นแนวป่าที่จะเข้าหมู่บ้าน

ทั้งนี้เป็นการป้องกันปัญหาในกรณีที่ช้างป่าออกมาทำลายกัดกินพืชผลทางการเกษตร ถือเป็นการอนุรักษ์ช้างป่าป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อช้างป่า แทนการขึงลวดไฟฟ้าไว้บริเวณรอบไร่ที่เป็นอันตรายต่อคนและช้างป่า ขณะที่ชาวบ้านสามารถประกอบอาชีพได้อย่างปกติ

และ ยังได้พบปะพูดคุยกับประชาชนอาศัยในพื้นที่ ให้ร่วมกันช่วยดูแลอนุรักษ์ช้างป่า โดยการแก้ปัญหาการกระทบกระทั่งกันระหว่างคนกับช้างป่า ซึ่งทุกภาคส่วนได้ร่วมกันบูรณาการแก้ไขกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนกับช้างป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ลดปัญหาช้างป่าออกมากินพืชไร่ในพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือน ตลอดจนการสร้างความเข้าใจในด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนได้เข้าใจ

พล.ต.ฐกัด กล่าวว่า ปัญหาการกระทบกระทั่งระหว่างชาวบ้านกับช้างป่า เป็นเรื่องจำเป็นต้องเร่งแก้ไข เพราะหากปล่อยไว้โดยไม่มีการป้องกันย่อมจะนำมาซึ่งความสูญเสียด้านใดด้านหนึ่ง อาจนำมาด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสมเป็นการฆ่าช้าง

ซึ่งปัจจุบันได้มีการร่วมกันบูรณาการกับทุกภาคส่วนการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย ที่มีความตั้งใจ ความมุ่งมั่นที่จะดูแลอนุรักษ์ช้างป่า มีการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆและการดูแลฐานข้อมูลในการลาดตระเวนที่จะช้างจะออกมาทำความเดือดร้อนแก่ประชาชน หากเราสามารถแก้ปัญหาการกระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนกับช้างป่าได้ ก็จะทำให้คนกับช้างอยู่ร่วมกันได้ ประชาชนก็มีความสุข

error: Content is protected !!