วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

เตรียมรับมือภัยแล้ง!!’

09 มี.ค. 2019
86

 

“บิ๊กเดฟ”พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานเปิดโครงการ “รวมพลคนกู้ภัย” ประจำปี 2562 ณ จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน อาสาสมัครมูลนิธิและภาคเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากโดย กองทัพภาคที่ 4 ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ตามนโยบายของรัฐบาล โดยเตรียมความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 4 ทั้ง 14 จังหวัด เพื่อช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนในช่วงภัยแล้งโดยเตรียมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ เครื่องมือ ยานพาหนะ ให้สามารถช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมงในทุกสถานการณ์

error: Content is protected !!