วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

ส่งไม้ต่อ!!

07 มี.ค. 2019
210

 

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 10ชาติ Asean เคลม ความสำเร็จ ถก ACDFM#16 …กำหนด ยุทธศาสตร์ใหม่ ๆ เพื่อความมั่นคง เสถียรภาพ -เป็นปึกแผ่น ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว…”บิ๊กกบ” ส่งไม้ต่อ ให้”เวียดนาม” เป็นเจ้าภาพต่อ ในปี2563

การประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียน ครั้งที่ 16 (16th ASEAN Chiefs of Defence Forces Meeting : ACDFM) ภายใต้หัวข้อ “ความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ยั่งยืน” 
(Sustainable Security) ที่ โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุดไทย และอีก9ชาติในอาเซี่ยน ร่วมนั้น

พลตรีกฤษณ์ จันทรนิยม โฆษก บก.ทัพไทย กล่าวว่า เป็นภาพรวมแห่งความสำเร็จในการร่วมแบ่งปันความคิดเห็น เจตนารมณ์ และความเชี่ยวชาญของผู้บัญชาการทหารสูงสุดทั้ง 10
ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม
กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย

ที่ ถือว่ามีคุณค่าและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ใหม่ ๆ เพื่อความมั่นคงและความมีเสถียรภาพในภูมิภาคอาเซียน นำไปสู่ความเป็นปึกแผ่น ความร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันในอนาคต

โดย กองทัพไทย พร้อมที่จะสนับสนุนความร่วมมือในทุกมิติให้กับกองทัพประชาชนเวียดนาม ซึ่งจะเป็นประธานจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุด ครั้งที่ 17 ในปี 2563 เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของภูมิภาคอาเซียน ในการบรรลุถึงสันติภาพด้านความมั่นคงและยั่งยืนร่วมกันในอนาคต

โดย พลเอกพรพิพัฒน์ ได้ส่งมอบการเป็นเจ้าภาพ ในครั้งต่อไปใหื พลโทอาวุโส Phan Van Giang ผบ.สูงสุด เวียดนาม

error: Content is protected !!