วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

Wireless …พร้อมDrone…พร้อมคำปฏิญาณตน ฉบับ “บิ๊กแดง”…พร้อมกำลังพล…พร้อมตบเท้า…พรึ่บ!!

07 มี.ค. 2019
88

 

“บิ๊กแดง” พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. นำทัพ ทำศึกปกป้อง ศักดิ์ศรีทหาร ปกป้องสถาบันฯ …พร้อมประกาศ จุดยืน ..”สนับสนุนรัฐบาลที่ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความจงรักภักดีและมีธรรมาภิบาล “

….
“ข้าพเจ้าจะรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า เกียรติยศและศักดิ์ศรีของทหาร

ข้าพเจ้าในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะสนับสนุนรัฐบาลที่ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความจงรักภักดีและมีธรรมาภิบาล

ข้าพเจ้าจะดูแลช่วยเหลือ เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส และจะปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาและครอบครัว ด้วยความเมตตาและเป็นธรรม”

error: Content is protected !!