วันอังคาร, 4 ตุลาคม 2565

เดินหน้า แล้ว ไม่มีถอย!!!

07 มี.ค. 2019
192

 

“บิ๊กแดง” พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ที่รู้กันดีว่า “ห้าวเป้ง” ขนาดไหน …นำกองทัพบก ทั้งกองทัพ ออกมา ทำศึกปกป้อง ศักดิ์ศรีทหาร …. พร้อมประกาศ จุดยืน ..”ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐสนับสนุนรัฐบาลที่ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความจงรักภักดีและมีธรรมาภิบาล “

ที่ กำลังถูกตีความว่า การนำ ผบ.หน่วย ในทบ. แสดงพลังเช่นนี้ รวมทั้ง คำปฏิญาณตน ที่ พลเอกอภิรัชต์ เตรียม มาเอง นั้น พลเอกอภิรัชต์ ต้องการ ส่งสัญญาณใด มากกว่า ที่จะส่งถึง พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ที่ดุหมิ่น เครื่องหมายทหาร และ ดูหมิ่นกำลังพล ทบ. ด้วยหรือไม่

….
“ข้าพเจ้าจะรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า เกียรติยศและศักดิ์ศรีของทหาร

ข้าพเจ้าในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะสนับสนุนรัฐบาลที่ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความจงรักภักดีและมีธรรมาภิบาล

ข้าพเจ้าจะดูแลช่วยเหลือ เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส และจะปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาและครอบครัว ด้วยความเมตตาและเป็นธรรม”

error: Content is protected !!