วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

เผย “บิ๊กแดง” อดทนอดกลั้นสุดๆ แม้โดนด่าถึง “พ่อ” เตือนนักการเมืองให้มีมารยาทในการหาเสียง

07 มี.ค. 2019
112

 

พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษก ทบ.กล่าวถึงการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ครั้งที่ 2/62 วาระพิเศษ ซึ่งเป็นไปตามวงรอบปกติ มีผู้เข้าร่วมการประชุมถึงหน่วยระดับกองพัน ที่ หอประชุมกิตติขจร ภายในกองบัญชาการกองทัพบก

ก่อนการประชุม พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ได้นำ กล่าวปฏิญาณต่อหน้าพระราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ตั้งอยู่หน้าอาคารการประชุม เพิ่อการดำรงไว้ซึ่งจิตสำนึกของการเป็นข้าราชการทหารที่ดี ในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน

ทั้งนี้ การประชุมในวาระพิเศษครั้งที่แล้ว ได้มี กิจกรรมก่อนการประชุมจะเป็นเรื่องการทดสอบสมรรถภาพร่ายกายของผู้บังคับหน่วยในระดับกองพัน ซึ่งจะเป็นการเน้นในเรื่องสุขภาพร่ายกาย

ส่วนครั้งนี้จึงจะเป็นเน้นในเรื่องของจิตใจที่จะต้องเข็มแข็ง มุ่งมั่น อดทนเสียสละ สามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการทำงานให้ประเทศชาติ
โดยมีการบรรยายเรื่อง “เราคือทหารของชาติ” โดย พลเอกบัญชร ชวาลศิลป์

พันเอก วินธัย กล่าวว่า แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่า การเผยแพร่ข่าวสารในทางการเมือง มักจะมีพาดพิง ผบ.ทบ.อยู่หลายครั้ง บางครั้งถึงขั้นนำบุพการีผู้ล่วงลับมาข้องเกี่ยว ซึ่งเชื่อว่าไม่เป็นไปตามหลักมารยาทที่ดีของสังคมไทย

แต่ ผบ.ทบ.ได้ใช้ความอดทนอดกลั้นไม่ได้โต้ตอบอะไร และไม่ได้ให้ความสำคัญมากจนเกินไป เนื่องจากเข้าใจถึงแนวทางการหาเสียงทางการเมืองของบางบุคคล

แต่ถ้าเป็นกรณีการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลที่ผ่านมา ถูกตำหนิหรือถูกปฏิบัติตอบอย่างไม่เหมาะสม โดยเฉพาะการดูถูกเหยียดหยามในเกียรติยศศักดิ์ ทำนองประจานผ่านสื่อ ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่นั้น อาจเป็นคนละส่วนกัน

ซึ่งตรงนี้ผู้บังคับบัญชาค่อนข้างให้ความสำคัญมาก เพราะเหตุการณ์ในลักษณะนี้ อาจมีผลกระทบต่อขวัญกำลังใจบุคคล และความน่าเชื่อถือของการปฏิบัติงานองค์กรในภาพรวม

ยิ่งในปัจจุบันการรับข้อมูลข่าวสารของสังคมมีความละเอียดอ่อนมากในเชิงความรู้สึก ทำให้มีการดำเนินการใน 2 ส่วนคือการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง กับการใช้กลไกของกระบวนการยุติธรรมที่มีอยู่ในระบบตามปกติ

error: Content is protected !!