วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

จริงจัง !!ลั่น จะสนับสนุน รัฐบาล ที่จงรักภักดี !!

07 มี.ค. 2019
108

ดู….สีหน้า ท่าทาง น้ำเสียง ของ “บิ๊กแดง” ผบ.ทบ. ในขณะนำปฏิญาณตน
ด้วยเสียงดังสนั่น ลั่น จะรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า เกียรติยศและศักดิ์ศรีของทหาร และสนับสนุน รัฐบาล ที่จงรักภักดี !!

พลเอกอภิรัชต์. นำปฏิญาณตน เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ซึ่งทรงพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า

โดยคุกเข่าพร้อมกล่าวคำปฏิญาณตนว่า “ข้าพระพุทธเจ้า จักรักษามรดกของพระองค์ท่าน ไว้ด้วยชีวิต”3 ครั้ง

จากนั้น พลเอก อภิรัชต์ ให้กำลังพลกล่าวคำปฏิญาณตนตามว่า

“ข้าพเจ้าจะรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า เกียรติยศและศักดิ์ศรีของทหาร

ข้าพเจ้าในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะสนับสนุนรัฐบาลที่ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความจงรักภักดี และมีธรรมาภิบาล

ข้าพเจ้าจะดูแลช่วยเหลือ เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส และจะปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาและครอบครัว ด้วยความเมตตาและเป็นธรรม”

ต่อด้วยการถวายบังคมคำรพ 3 ครั้ง

ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการปฏิญาณตนในลักษณะนี้

“บิ๊กแดง”พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. นำ5 เสือกองทัพบก ฝ่ายเสนาธิการ แม่ทัพภาค ผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกรม ผู้บังคับกองพัน ของทุกเหล่าในกองทัพบก รวม 796 นาย กล่าวคำปฏิญาณตน
“ข้าพระพุทธเจ้า จักรักษามรดกของพระองค์ท่าน ไว้ด้วยชีวิต”

และถวายบังคมต่อหน้าพระบรมราชานุเสาวรีย์รัชกาลที่5 พระบิดา จปร. ที่บก.ทบ. แล้วกล่าวคำปฏิญาณที่พลเอกอภิรัชต์ ร่างมาเองในตอนท้ายด้วย

error: Content is protected !!