วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

ฟังชัดๆ…..คำปฏิญาณตน ที่ “บิ๊กแดง” ร่างมาเอง ตอนท้าย ด้วยน้ำเสียง จริงจัง

07 มี.ค. 2019
854

 

“ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐสนับสนุนรัฐบาลที่ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความจงรักภักดีและมีธรรมาภิบาล “

ปฏิญาณตน เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ซึ่งทรงพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า

โดยคุกเข่าพร้อมกล่าวคำปฏิญาณตนว่า “ข้าพระพุทธเจ้า จักรักษามรดกของพระองค์ท่าน ไว้ด้วยชีวิต”3 ครั้ง

จากนั้นผู้บัญชาการทหารบก ให้กำลังพลกล่าวคำปฏิญาณตนตามว่า

“ข้าพเจ้าจะรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า เกียรติยศและศักดิ์ศรีของทหาร

ข้าพเจ้าในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะสนับสนุนรัฐบาลที่ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความจงรักภักดีและมีธรรมาภิบาล

ข้าพเจ้าจะดูแลช่วยเหลือ เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส และจะปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาและครอบครัว ด้วยความเมตตาและเป็นธรรม”

ต่อด้วยการถวายบังคมคำรพ 3 ครั้ง

ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการปฏิญาณตนในลักษณะนี้

“บิ๊กแดง”พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. นำ5 เสือกองทัพบก ฝ่ายเสนาธิการ แม่ทัพภาค ผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกรม ผู้บังคับกองพัน ของทุกเหล่าในกองทัพบก รวม 796 นาย กล่าวคำปฏิญาณตน
“ข้าพระพุทธเจ้า จักรักษามรดกของพระองค์ท่าน ไว้ด้วยชีวิต”

และถวายบังคมต่อหน้าพระบรมราชานุเสาวรีย์รัชกาลที่5 พระบิดา จปร. ที่บก.ทบ. แล้วกล่าวคำปฏิญาณที่พลเอกอภิรัชต์ ร่างมาเองในตอนท้ายด้วย

-4:18

error: Content is protected !!