วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

สร้าง “ทีมนักบริหาร จชต.”

06 มี.ค. 2019
162

 

“แม่ทัพภาค4” จับมือ “เลขาฯศอ.บต.” ดึง นายอำเภอ -ผบ.ฉก. -ผู้กำกับฯ-หัวหน้าส่วนราชการชายแดนใต้ อบรมหลักสูตร เป็น”ทีมนักบริหาร จชต.”/ แม่ทัพเดฟ ชี้ ต้องเข้าใจเหตุการณ์ใต้ ที่ซับซ้อน ต่อเนื่อง ให้ ถ่องแท้ ทุกมิติ

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิด 
การอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ “ทีมนักบริหาร จชต.” ของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

โดยมี ผู้การสมเกียรติ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.คนใหม่ นักรบรีคอน สายเลือดนาวิกโยธิน เป็นแม่งาน

โดยอบรม วันที่ 6-8 มีนาคม 2562 ที่ โรงแรมสยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเป็นเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. ที่เป็นปัจจุบันและทันต่อสถานการณ์ถือเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงานร่วมกันของผู้บังคับหน่วยและเพื่อพัฒนากระชับความสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยปฏิบัติ

โดยมี นายอำเภอ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมหลักสูตร

แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความซับซ้อนอย่างต่อเนื่อง และยาวนาน ดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่แก้ไขปัญหาและพัฒนาเพื่อความมั่นคงต้องเข้าใจสถานการณ์อย่างรอบด้านและถ่องแท้ ทั้งมิติภายนอก ภายใน ทั้งสภาพปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม เพื่อที่จะแก้ไขให้สอดคล้องกัน

ดังนั้นการอบรมในครั้งนี้จึงมีความสำคัญที่จะพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

ขอให้มีความตั้งใจเก็บเกี่ยวประสบการณ์ มุ่งมั่นทำหน้าที่ประสานการทำงานทั้ง 3 หน่วย รวมทั้งองค์กรอื่น ๆ ให้แน่นแฟ้น เพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในอนาคตโดยเร็ว

error: Content is protected !!