วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

ฝุ่น ไป ….ภัยแล้ง มา

06 มี.ค. 2019
127

 

“ผบ.สูงสุด” ส่งทหารพัฒนา ลงพื้นที่แจกน้ำ ชาวบ้าน พร้อมรับภัยแล้ง ลอกคูคลอง เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำ เตือนชาวบ้าน อย่าเผา หวั่นเกิดไฟป่า แถมสร้างฝุ่น แนะประเมินสถานการณ์ วางแผน พร้อมช่วยเหลือประชาชน

“บิ๊กกบ” พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด สั่งการเร่งด่วนให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) บก.ทัพไทย ดำเนินการตามนโยบายของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและรมว.กลาโหม ในการติดตาม เฝ้าระวังและเตรียมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้ง และปัญหาไฟป่า ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะได้รับผลกระทบในวงกว้างในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ

พลตรีกฤษณ์ จันทรนิยม โฆษกกองทัพไทย กล่าวว่า ผบ.ทหารสูงสุด สั่งการให้สำนักงานพัฒนาภาค 1-5 นทพ. ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

พร้อมทั้งนำน้ำสะอาดออกแจกจ่ายให้กับประชาชน เพื่อให้มีน้ำกิน น้ำใช้ รวมทั้งวางแผนการขุดลอกคูคลองที่มีความตื้นเขิน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ให้สามารถเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำในพื้นที่ต่าง ๆ ได้เพิ่มมากขึ้น เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในห้วงฤดูแล้ง

โดยให้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกจังหวัดเพื่อร่วมประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยง และเตรียมแผนการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในระยะยาวต่อไป

รวมทั้งจัดชุดเจ้าหน้าที่เพื่อพูดคุยทำความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชนในเรื่องการการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่ไร่นา และขอความร่วมมือให้ทุกเหล่าทัพ สนับสนุนกำลังพล เครื่องมือ เครื่องจักรและยานพาหนะ ร่วมบริหารจัดการแก้ปัญหาน้ำอุปโภคและบริโภคของประชาชนในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือเสี่ยงต่อปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในห้วงฤดูแล้งอย่างเต็มขีดความสามารถ

error: Content is protected !!