วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

ภารกิจ อยู่เบื้องหน้า!!

05 มี.ค. 2019
99

 

ทหารพัฒนาชุดใหม่ สับเปลี่ยนกำลัง
ไปสร้างบ้าน หลังใหม่ ให้ชาวมอแกน

ทหารพัฒนา จาก นพค.45 สนภ.4 นทพ. หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) กองบัญชาการกองทัพไทย และ นพค.46 สนภ.4 นทพ. ในนาม ชุดปฏิบัติงานก่อสร้างจิตอาสา ชุดใหม่…มุ่งหน้าสู่ เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัย และสร้างบ้านหลังใหม่ ให้ หมู่บ้านมอแกน เพื่อสับเปลี่ยนกำลัง ทหารพัฒนา ชุดแรก ที่อยู่เกาะ มากว่า1 เดือน เพื่อดำเนินการก่อสร้างบ้านพัก จำนวน 16 หลัง ต่อให้เสร็จ

เหลือการ มุงหลังคา รอวัสดุตับจาก, ไม้ขึ้นโครงสร้างผนัง,หลังคา รอวัสดุไม้ติดตั้งวงกบ รอวัสดุไม้กระดานเพื่อปูพื้น

คิดเป็น 80% แล้ว

error: Content is protected !!