วันจันทร์, 20 กันยายน 2564

บิ๊กลือ” มองไกล

05 มี.ค. 2019
150

“บิ๊กลือ” มองไกล …สั่งทำโครงการวิจัย MRE อาหารสำหรับ กำลังพลเรือดำน้ำ และ อาหารใน ยามวิกฤติ…..ลงนาม MOU วิจัยพัฒนา ด้านอาหาร

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบหมายให้ พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ เป็นผู้แทน ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือ กับ บริษัท บุญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมอาหารสำหรับสถานการณ์วิกฤติ

โดยมี รองเสธ.โต้ง พลเรือโทไกรศรี เกษร รองเสธ.ทร. เป็นสักขีพยาน ที่ ห้องเกียรตินาวี ชั้น 3 ราชนาวีสโมสร

ทั้งนี้เพราะ ในการปฏิบัติการทางทหาร เสบียงอาหารนับเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งประการหนึ่ง ที่จะช่วยดำรงขีดความสามารถของกำลังรบให้ปฏิบัติภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งการฝึกทางยุทธวิธี การปฏิบัติการการรบและการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการรบ (Military Operation Other Than War ; MOOTWAR)

รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย หรือ Humanitarian Assistance / Disaster Relief ; HA/DR

อีกทั้งอาหารที่มีขนาดเล็กน้ำหนักเบาแบบพกพาใส่กระเป๋า สำหรับภารกิจระยะสั้น เช่น ภารกิจแทรกซึม หาข่าว รวมถึงการนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยและประชาชนในยามเกิดสถานการณ์วิกฤตได้

โดยมี โครงการวิจัยและพัฒนาอาหารพิเศษแบบพกพาเพื่อการยังชีพ สำหรับเพิ่มขีดความสามารถของกำลังพลในการปฏิบัติภารกิจ รวมทั้งช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัยต่าง ๆ โครงการวิจัยและพัฒนาอาหารชนิดพิเศษแบบเพิ่มพลังงานเร่งด่วน สำหรับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจพิเศษ รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่อยู่ในภาวะจำเป็นต้องได้รับการเสริมพลังงานเร่งด่วน

โครงการวิจัยและพัฒนาอาหารชนิดพิเศษสำหรับกำลังพลประจำเรือดำน้ำ ทั้งแบบสำเร็จรูปและแบบปรุงสุกใหม่ภายในเรือดำน้ำ

และโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการโภชนาการ สำหรับกำลังพลกลุ่มที่ต้องการอาหารและโภชนาการพิเศษ กำลังพลที่ประสบปัญหาภาวะสุขภาพ กำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดารหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพ กำลังพลหน่วยรบพิเศษ และกำลังพลกลุ่มที่ต้องพลังงานมากกว่าปกติ เป็นต้น

error: Content is protected !!