วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

ผ่านด่าน ไปอีกรุ่น

04 มี.ค. 2019
93

 

เก็บตก…..607 นักเรียนเตรียมทหาร. รุ่น60 …วันโยนกระเป๋า เรียนจบ …แต่รับมอบประกาศนียบัตร จบการศึกษา จาก ผบ.ทหารสูงสุด วันนี้

….จาก รั้วจักรดาว 2 ปี แยกย้ายไป ต่อ รร.นายร้อย จปร.-นายเรือ-นายเรืออากาศ อีก5 ปี -นายร้อยตำรวจ4 ปี

โดยในปีนี้มีนักเรียนเตรียมทหาร ตท.60 สำเร็จการศึกษา จำนวน 607 นาย แบ่งเป็น นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก 280 นาย

นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ89 นาย

นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพอากาศ 113 นาย

และนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 122 นาย

ภาพ-ครอบครัว ตท.60

error: Content is protected !!