วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

ไม่ได้เสียขวัญ ใดๆ แต่ให้ กำลังใจ ก็ขอบคุณ!!!

04 มี.ค. 2019
177

 

“ผู้การนาวิกโยธิน” นำ ทีมผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ไทยพุทธ-มุสลิม เยี่ยมให้กำลังใจ ทหารรบพิเศษ “สันติสุข405” หลังนายสิบ ถูกลอบยิงเสียชีวิต แสดงจุดยืนต้านความรุนแรง ยึดมั่น สังคมพหุวัฒนธรรม

“ผู้การบุ๋ย” น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร. และ ผบ.ฉก.นย.ภาคใต้ มาให้กำลังใจ ทหารรบพิเศษ ชุดสันติสุขที่ 405 ที่ วัดอุไรรัตนาราม อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

หลังจาก เกิดเหตุ. ส.ท.เอกอัมรินทร์ ศรีรักษา จนท.พยาบาล ชุดสันติสุขที่405 ถูกคนร้ายลอบยิงเสียชีวิต เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

โดยมี เจ้าอาวาสวัดอุไร ผู้นำศาสนาอิสลาม. นายอำเภอบาเจาะ นักเรียน และพี่น้องประชาชน ทั้งไทยพุทธ
และมุสลิม มาร่วม มอบดอกกุหลาบเพื่อให้กำลังใจ เพื่อแสดงออกถึงความรักความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ ที่อยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรม มาช้านาน พร้อมแสดงออกถึงการปฏิเสธความรุนแรง

งานนี้ ผู้การบุ๋ย ได้นำร้องเพลงสามัคคีชุมชน กับ ผู้ร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันร้องเพลง เพื่อเป็นการกระชับความสามัคคีที่มีต่อกันเพื่อร่วมกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในชุมชน

error: Content is protected !!