วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

ความคืบหน้าจำกัด !!

 

“บิ๊กป้อม”ฉะ แผนเชื่อมโยง CCTVล่าช้า จี้ ทุกส่วนราชการ เร่งรัดบูรณาการเชื่อมโยงกล้องวงจรปิด หลังพบ “ความคืบหน้าจำกัด”…. บี้ เชื่อมต่อ กรมศุลกากร -กรมท่าอากาศยาน-กทม.-ตม.-กรมทางหลวง -บชน.-การท่าอากาศยานไทย

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และรมว.กลาโหม ได้สั่งการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับ การเชื่อมโยงระบบกล้องวงจรปิด ( CCTV )

อันประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร เตรียมข้อมูลจัดประชุมบูรณาการระบบกล้องวงวจปิด ภายใน 11 มี.ค. 62

หลังรับทราบการดำเนินงานตามแผนงาน. ล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น ท้ังการซ่อมแซม การเชื่อมโยงระบบและการบริหารจัดการข้อมูล ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ให้ได้โดยเร็ว เพื่อประโยชน์ในงานการป้องปรามและเฝ้าระวัง การสืบสวนและสอบสวน การจราจร รวมทั้งการสร้างความโปร่งใสในระบบงานและความปลอดภัยของสังคมในภาพรวม

โดยกำชับให้ทุกกระทรวงและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่ต้องเร่งรัดขับเคลื่อนดำเนินการให้เป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ให้ทุกคณะทำงาน รายงานความคืบหน้าและปัญหาการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งประสานขับเคลื่อนให้ทุกส่วนราชการระดับพื้นที่ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เร่งรัดดำเนินการตามแผนที่กำหนดในระยะเร่งด่วน

โดยเฉพาะกับหน่วยงานที่มีความพร้อม เช่น กรมศุลกากร กรมท่าอากาศยาน กรุงเทพมหานคร กองบัญชาการตรวจคนเข้าเมือง กรมทางหลวง กองบัญชาการตำรวจนครบาลและบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ซึ่งหากทุกส่วนราชการและภาคเอกชนร่วมขับเคลื่อน จะเป็นประโยชน์กับสังคมร่วมกัน

error: Content is protected !!