วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

ตั้ง “รองปลัดฯตุ๋ย” เป็น “ประธานกรรมการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ” เดินหน้า ผลักดัน เป็น อุตสาหกรรมที่11 รองรับ เขตEEC ….เยี่ยม อู่ Marsun

 

“บิ๊กตุ๋ย” พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ รองปลัดกระทรวงกลาโหม ในฐานะ ประธานกรรมการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ พร้อม บิ๊กป้ำ พลเอก นภนต์ สร้างสมวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร คณะกรรมการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และหน่วยงานของกระทรวงกลาโหม ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เยี่ยมชมอู่ต่อเรือ บริษัท มาร์ซัน จำกัด

โดยมี คุณสัญชัย จงวิศาล ประธานกรรมการบริหาร ดร.ขรรค์ชัย สมบูรณ์สุข ที่ปรึกษาบริษัท และคุณภัทรวิน จงวิศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต้อนรับ

ที่ บริษัท มาร์ซัน จำกัด ตำบลท้ายบ้าน เมือง สมุทรปราการ

error: Content is protected !!