วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

วัน ทสปช…. ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล”

04 มี.ค. 2019
337

 

พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี
วันสถาปนา “ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล” ทสปช.4 มีนาคม โดยมีการสวนสนามของ ทสปช.ในทะเล เขต1 พร้อมกับมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และของที่ระลึกให้แก่วิทยากรดีเด่นและสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติดีเด่น ที่ ท่าเทียบเรือ โดยมี เรือหลวงแกลง และกำลังพล ทหารเรือ และ ทสปช. เขต1 ภาคกลาง ร่วมพิธี

error: Content is protected !!