วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

วัน ทสปช

04 มี.ค. 2019
245

“ผบ.ทร.” ตรวจพล เรือประมง สวนสนาม -การปฏิญาณตนของ “สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล”

“บิ๊กลือ” พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในงานพิธีตรวจพลสวนสนามและการปฏิญาณตนของเหล่าสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ ในทะเล พื้นที่เขตทัพเรือภาคที่ 3

เนื่องในวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ณ ท่าเรือระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

และมอบเข็มเชิดชูเกียรติพร้อมประกาศนียบัตรและของที่ระลึกให้แก่วิทยากรดีเด่นและสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติดีเด่น พร้อมให้โอวาท จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ ขึ้นแท่นรับความเคารพในพิธีสวนสนามทางบกและทางเรือ

วันที่ 4 มีนาคม ของทุกปี ทางราชการได้กำหนดให้เป็นวันไทยอาสาป้องกันชาติ เพื่อเป็นการสดุดีและรำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของท้าวสุรนารีที่ได้รวบรวมประชาชนชายหญิงชาวนครราชสีมาต่อสู้กับอริราชศัตรูที่มารุกรานแม้จะมีกำลังสู้รบน้อยกว่า แต่ด้วยความกล้าหาญและมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการสู้รบ จึงทำให้สามารถขับไล่ศัตรูออกไปจากผืนแผ่นดินไทยได้ ซึ่งนับเป็นวันสำคัญยิ่งอีกวันหนึ่งที่จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย

งานวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติทางทะเล ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2562 เพื่อรำลึกถึงและสดุดีวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของบรรพชนและเป็นการแสดงพลังความรักสามัคคีของเหล่าสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล

ด้วยการรวมพลังสวนสนามทั้งทางบกและทางเรือ รวมทั้งร่วมกันประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์

ภายในงานมีกิจกรรมหลักได้แก่ พิธีทางศาสนา, พิธีวางพวงมาลา, พิธีสวนสนามทางบก/สวนสนามทางเรือ, พิธีมอบประกาศนียบัตร และรางวัลสำหรับวิทยากรและสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติดีเด่น

และ การสาธิตการปฏิบัติการทางทหาร และการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี

error: Content is protected !!