วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

โฉมหน้าผบ.ทหารสูงสุดอาเซียน พร้อมพรึ่บร่วมประชุมผบ.ทหารสูงสุดอาเซียนครั้งที่ 16

02 มี.ค. 2019
968

โฉมหน้าผบ.ทหารสูงสุดอาเซียน พร้อมพรึ่บร่วมประชุมผบ.ทหารสูงสุดอาเซียนครั้งที่ 16 ทั้งนี้กองทัพไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัล คลีฟ บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้การประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียนครั้งนี้ถือเป็นหน้าประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่ประเทศไทยที่จะได้ยืนบนเวทีที่สำคัญในภูมิภาคอาเซียนในการสร้างความร่วมมือในมิติทางด้านความมั่นคง ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างผู้นำกองทัพของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย ภายใต้การประชุมในหัวข้อ “ความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ยั่งยืน” (Sustainable Security)

การประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียน จะเป็นโอกาสอันดียิ่ง ในการแสดงศักยภาพและขีดความสามารถของกองทัพไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนให้เกิดความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย ในอันที่จะสร้างความร่วมมือ ร่วมใจของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อก้าวไปข้างหน้า อันจะนำมาซึ่งความสันติสุขของประชาชนอาเซียน

error: Content is protected !!