วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

“Green Bike White Society”

02 มี.ค. 2019
172

 

“บิ๊กกบ” นำปั่น เปิด “ชมรมปั่นจักรยาน ทัพไทย” หนุนกำลังพล ออกกำลังกายดูแลสุขภาพ แนะ ตั้งชมรมต่างๆ ในทัพไทย ตามความถนัด ความชอบ เพื่อให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด นำปั่นจักรยาน เปิดชมรมจักรยาน บก.ทท. “Green Bike White Society”

พร้อมด้วย บิ๊กนะ พลเอกชัยชนะ นาคเกิด เสนาธิการทหาร และบิ๊กชู พลเอกชูชาติบัวขาว รองเสนาธิการทหาร ร่วมปั่น ด้วย

โดยได้ปั่นจักรยาน พร้อมกับสมาชิกของชมรม ใน เส้นทางกองบัญชาการกองทัพไทย- ศูนย์ราชการ อาคาร B – สนามกอล์ฟราชพฤกษ์ รวมระยะทาง ทั้งสิ้น 24 กม.

สำหรับชมรมปั่นจักรยาน บก.ทท. จัดตั้งขึ้นตามดำริของ บิ๊กกบ ที่ ให้กองบัญชาการกองทัพไทยจัดตั้งชมรมต่าง ๆ ขึ้น ตามความถนัดละความสนใจของกำลังพล เพื่อให้ใช้เวลาว่างจากการปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์

รวมทั้งได้มีโอกาสในการพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง

โดยในอนาคต ชมรมปั่นจักรยาน บก.ทท. ได้มีการเตรียมการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อให้สมาชิกของชมรมได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ มีจิตอาสา พัฒนาสังคม ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การปั่นจักรยานปล่อยปลา ในพื้นที่ ถ.สรงประภา เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ, การปั่นจักรยานปลูกป่า ในพื้นที่ อ.บางปู จ.สมุทรปราการ และการปั่นจักยานปืนเขา ในพื้นที่ รร. เตรียมทหาร จ.นครนายก

error: Content is protected !!