วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

ฟิต! ทั้งกองพล

01 มี.ค. 2019
98

“บิ๊กหลอด” พล.ต. ฐกัด หลอดศิริ ผบ.พล.ร.9 นำ ผบ .กรม ผบ.พัน และ กำลังพลของหน่วยทุกระดับ ทดสอบร่างกายประจำปี 2562 (ครั้งที่ 1) ที่ สวนสาธารณะ พล.ร.9 ค่ายสุรสีห์ กาญจนบุรี. เพื่อให้กำลังพลมีสมรรถภาพร่างกายที่แข็งแรง และสามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตามนโยบาย Smart Soldier Strong Army ของ ผบ.ทบ. ที่ให้กำลังพลออกกำลังกาย รวมถึงให้มีการทดสอบร่างกายของกำลังพลอย่างสม่ำเสมอ

error: Content is protected !!