วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

มีสติ

27 ก.พ. 2019
220

มีสติ!!

“ผบ.สูงสุด” สั่ง สนธิกำลัง ตำรวจ -ทหาร-อส. ดูแลประชาชน มาเลือกตั้ง ทำให้ทุกพื้นที่ปลอดภัย ขอประชาชน “มีสติ” ติดตามสถานการณ์การเมือง วางตัวอย่างเป็นกลาง และให้ความร่วมมือกับทุกหน่วย เพื่อทำให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์ ยุติธรรม เรียบร้อย

พลตรีกฤษณ์ จันทรนิยม โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เผยว่า ในการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 3 ที่มีพลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน ร่วมด้วย ผบ.เหล่าทัพ ผบ.ตร. ที่กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม

พลเอก พรพิพัฒน์ ได้ เน้นย้ำ ในท้ายการประชุมว่า ให้ทุกหน่วยกำชับกำลังพล และครอบครัว ในการวางตัวอย่างเป็นกลาง มีสติ และให้ความร่วมมือกับทุกหน่วย เพื่อทำให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเรียบร้อย.

โดยให้มีการสนธิกำลังทหาร ตำรวจพลเรือน อาสาสมัคร ในการให้การคุ้มครองประชาชน ที่มาใช้สิทธิ์ และเจ้าหน้าที่ ที่จัดการเลือกตั้ง จะต้องได้รับความปลอดภัย. ทุกพื้นที่ต้องทำให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย และ ทุกพรรคการเมือง ลงพื้นที่ได้อย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ยังขอให้เหล่าทัพ ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่จะมีขึ้นเดือนมีนาคม 2562ตามสิทธิหน้าที่ของการเป็นพลเมืองไทยที่ดี และ ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์การเมืองอย่างมีสติ

error: Content is protected !!