วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

ถึงต้องมี บก.ทัพไทย

27 ก.พ. 2019
150

ประชุม “ผู้บัญชาการเหล่าทัพ” เร่งพัฒนาขีดความสามารถเหล่าทัพ รับมือภัยคุกคามCyber…เตรียมแผนฝึก สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อินเดีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย /ทร. จัดหมู่เรือไปร่วม International Fleet Review ที่ เมืองชิงเต่า จีน เมษายนนี้

“บิ๊กกบ” พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 3

โดยมี บิ๊กแดง พลเอก อภิรัชต์ ควสมพงษ์ ผบ.ทบ. บิ๊กต่าย พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผบ.ทอ. บิ๊กแป๊ะ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. และ บิ๊กลือ พลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. เป็นเจ้าภาพสถานที่
ที่กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม

พันเอกหญิง ฉัตรระพี พูนศรี รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย แถลงว่า
การประชุมครั้งนี้ ได้ประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลและเตรียมการปฏิบัติงานในอนาคต

ทั้งการบูรณาการขีดความสามารถด้านไซเบอร์ ของ กองบัญชาการกองทัพไทย ได้พัฒนาขีดความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์ โดยบูรณาการขีดความสามารถร่วมกับเหล่าทัพ ให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ตามนโยบายรัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อเป็นหลักประกันด้านความมั่นคง

การฝึกผสม กับกองทัพมิตรประเทศในปี 2562 ในห้วงเดือนตุลาคม 2561-กันยายน พ.ศ.2562 ของ กองทัพบก

โดยมีแผนงานการฝึกกับกองทัพมิตรประเทศ จำนวน 6 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อินเดีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย

กองทัพบกได้ให้ความสำคัญในการจัดส่งกำลังพลเข้าร่วมการฝึกผสมกับกองทัพมิตรประเทศ โดยยึดถือนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารสูงสุด คือ การนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ และพัฒนาขีดความสามารถ ให้กับกำลัง
พลและหน่วยในกองทัพบก รวมถึงการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมิตรประเทศ อันจะนำไปสู่การสร้างสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง การเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ และส่งผลดีต่อความร่วมมือด้านอื่น ๆ ต่อไป

การเตรียมการจัดหมู่เรือเดินทางไปร่วมสวนสนามทางเรือ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ของ กองทัพเรือ ในกิจกรรมมหกรรมทางเรือนานาชาติในโอกาสฉลองครบรอบ70 ปี ของการก่อตั้งกองทัพเรือจีน หรือ International Fleet Review ที่ เมืองชิงเต่า ระหว่างวันที่ 22-25เมษายน พ.ศ.2562

เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันเพื่อให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นตลอดจนดำรงความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ที่มีมาอย่างยาวนาน ทั้งระดับชาติและกองทัพเรือ และเพื่อให้เป็นที่เชื่อมั่นและความภาคภูมิใจของประชาชนสืบไป

การเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ของ กองทัพอากาศ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสา
ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยกองทัพอากาศเป็นเหล่าทัพแกนนำในพื้นที่โซนที่ 1 ดูแลรับผิดชอบพื้นที่สำนักเขตดอนเมือง จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี รวมทั้งเป็นแกนนำหลักในพิธีเปิดโครงการฯ ทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวขอบคุณทุกเหล่าทัพที่ได้ร่วมมือร่วมใจกัน และทุ่มเทในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในการฝึก Cobra Gold 2019 ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ และขีดความสามารถของกองทัพไทยต่อมิตรประเทศ การสนับสนุนการฝึกร่วมหน่วยทหารรักษาพระองค์และเหล่าทัพ 2562

การฝึกร่วมกองทัพไทย2562 และการสนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย/เซาท์ซูดาน และการสนับสนุนปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม

อีกทั้งยังได้เน้นย้ำเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้การสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระคองค์ อย่างเต็มกำลังความสามารถ

การสนับสนุนรัฐบาลในการร่วมกันรณรงค์และแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละอองทางอากาศอย่างต่อเนื่อง

และการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่จะมีขึ้นในห้วงเดือนมีนาคม 2562ตามสิทธิหน้าที่ของการเป็นพลเมืองไทยที่ดี ทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์การเมืองอย่างมีสติ

error: Content is protected !!