วันพุธ, 29 กันยายน 2564

Back to the sea.

 

ทหารมะกัน ลูกเรือ เรือยกพลขึ้นบก USS Green Bay ลำเลียงยุทโธปกรณ์ และขนของ เดินทางกลับ หลังเสร็จสิ้นการฝึก #CobraGold19

โดย กองเรือยกพลขึ้นบก ได้ทำพิธีส่ง
ตามธรรมเนียมปฏิบัติของชาวเรือ ให้เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ ที่ ท่าเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี
หลังร่วมฝึก Cobra Gold19 และอยู่ด้วยกัน ราว3 สัปดาห์

error: Content is protected !!