วันพฤหัสบดี, 23 กันยายน 2564

Till we meet again.

 

นาวาเอก พูลลาภ ทัตตะทองคำ ผู้บังคับหมวดเรือฝึกสะเทินน้ำสะเทินบก พร้อมกำลังพลในหมวดเรือฝึกฯ ทำพิธีส่ง นาวาเอก Thomas E. Shult ผู้บังคับการเรือ USS GREEN BAY และลูกเรือ USS GREEN BAY -LPD20 พร้อม ยุทโธปกรณ์ ที่เข้าร่วมการฝึกเดินทางกลับ หลังปิดฉาก Cobra Gold 19 ตามธรรมเนียมปฏิบัติของชาวเรือ ให้เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ ที่ ท่าเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี เป็นพิธีส่ง ตามธรรมเนียมชาวเรือ ด้วยความผูกพัน และอยู่ด้วยกัน ราว3 สัปดาห์

จนกว่าจะพบกันใหม่ เพราะ USS Green Bay มาฝึกบ่อยๆ

#CobraGold19

Fair winds and following seas.

error: Content is protected !!