วันพุธ, 29 กันยายน 2564

เด็กชายตู่ สู่นายกฯ

25 ก.พ. 2019
607

 

“บางอย่างเราฝืนชะตาชีวิตได้ อย่าไปคิดว่า เขากำหนดไว้หมดแล้ว มันขึ้นอยู่กับตัวเราด้วย…”
“เขาสอนจบให้มาเป็นทหาร
ไม่ได้สอนให้มาเป็นนายกฯ
แต่ที่ต้องเป็น เพราะบ้านเมืองเป็นแบบนี้”

“ส่ิงท่ีทำวันน้ี ทำเพื่อไม่ให้เกิดการปฏิวัติ ขึ้นอีกในอนาคต ต้องเอาประเทศชาติเดินหน้าไปให้ได้”

“…ผมรักและห่วงใย ประเทศชาติเท่า่ชี วิต ผมมีความมุ่งมัน สร้างความปรองดอง และประสานรอยร้าว ของประเทศให้คนไทย มีความสามัคคี
ไม่แตกแยกแม้เห็นต่าง…”

ผมได้นั่งทบทวน 4 ปี ที่ผ่านมา ว่ากำลังทำอะไรอยู่ ข้อเท็จจริงคือ ผมทำหน้าที่ของผม แต่ก็กำลังนึกว่าต่อสู้กับ อะไรอยู่ ต่อสู้เพื่อจะไปสู่ตำแหน่งที่ผมไม่อยากเป็นมาก่อน เพื่อจะรักษาอำนาจ ผลประโยชน์ของผม

ยืนยันว่าไม่ใช่ เพราะสิ่งที่ผมตั้งใจทำวันนั้น จะสำเร็จหรือไมสำเร็จ ทุกอย่างจะดีขึ้นหรือไม่ ผมไม่ได้มุ่งหวัง ต้องต่อสู้เพื่อให้ได้อยู่ได้นาน ทั้งหมดก็แล้วแต่ป่ระชาชน จะเห็นว่า วันนี้ อะไรดีขึ้นอะไร ที่แย่ลง”

“ผมเป็นมนุษย์ นายกรัฐมนตรี ไม่ใช่เทพเทวดา เป็นมนษุย์ จึงจะเข้าใจความรู้สึกของมนุษย์ ถ้าเป็นเทวดา คงไม่รู้หรอก” พลเอก ประยุทธ์ กล่าวไว้

——
ส่วนหนึ่ง ในหนังสือ “ประชารัฐ สร้างชาติ” ของพรรคพลัฃประชารัฐ

error: Content is protected !!