วันอาทิตย์, 25 กรกฎาคม 2564

ระวัง Social Media

25 ก.พ. 2019
96

 

พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผบ.ทบ./รองเลขาธิการ คสช. ได้สั่งการในที่ประชุม สำนักเลขาฯคสช. ย้ำถึงบทบาทหน้าที่ของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) และส่วนราชการต่างๆ ในการรักษาบรรยากาศ ของบ้านเมืองให้มีความสงบเรียบร้อย เพื่อเอื้ออำนวยต่อการเลือกตั้ง

โดยเฉพาะการติดตามข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยในภาพรวม

หากพบมีข้อมูลที่บิดเบือนหรือเป็นเท็จให้ส่วนราชการ เร่งชี้แจงข้อเท็จจริงให้สังคมได้รับทราบ รวมถึงการแจ้งเตือนให้ประชาชนระมัดระวังในการส่งต่อข้อมูลทางโซเชียลมีเดีย

error: Content is protected !!