วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

คสช.-กองทัพ สนับสนุนการพระราชพิธีบรมราชาภิเศก พิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์

25 ก.พ. 2019
188

คสช.-กองทัพ สนับสนุนการพระราชพิธีบรมราชาภิเศก พิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ตามโบราณราชประเพณี ทุกพื้นที่ เดินหน้าดูแลประชาชน แบบ บูรณาการ ตามพระราโชบาย

พันเอกหญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คสช. กล่าวว่า ในการประชุมสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(ลธ.คสช.) มี พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ./รองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธาน

โดยได้ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยเฉพาะการเตรียมพื้นที่ของจังหวัดในพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จากทั่วประเทศเพื่อเตรียมทำน้ำอภิเษก

โดยมอบหมายให้มณฑลทหารบก และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ให้การสนับสนุนการ เตรียมการของทุกจังหวัดอย่างเต็มความสามารถในทุกพื้นที่

รวมทั้งในจังหวัดที่ไม่มีหน่วยทหารตั้งอยู่ด้วย เพื่อให้การเตรียมการที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามโบราณราชประเพณีและสมพระเกียรติ

​พลเอก ณัฐพล ยังได้กำชับให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติตามพระราโชบายในเรื่องการดูแลประชาชนอย่างบูรณาการในทุกภารกิจ โดยเฉพาะงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยที่ได้มีการฝึกวางแผนเตรียมการและการปฏิบัติร่วมกันมาแล้ว

ทั้งนี้ที่ผ่านมาจากการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ระหว่างกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงกลาโหม ในภารกิจช่วยเหลือประชาชนถือว่าดำเนินการได้อย่างเรียบร้อย

จึงขอให้สานต่อการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะการขยายผลงานบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือประชาชนเป็นไปตามพระราโชบายอย่างเคร่งครัดด้วย

ช่วยส่งเสริมระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีความมั่นคงต่อไป

error: Content is protected !!