วันอังคาร, 3 สิงหาคม 2564

ถวายภัตตาหารเพล

“เสธ.ทร. นำทีมทัพเรือ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา จัดถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณรที่ศึกษาพระปริยัติธรรม วัดโมลีโลกยารามฯ นาน 700 วัน

“เสธ.อุ้ย” พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน เสนาธิการทหารเรือ นำ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร วัดโมลีโลกยาราม วรวิหาร ตามโครงการ “ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณรวัดโมลีฯ”

ซึ่งโครงการ “ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุ สามเณรวัดโมลีโลกยาราม วรวิหาร” เป็นโครงการที่กองทัพเรือจัดขึ้นเพื่อเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุ สามเณรที่ศึกษาปริยัติธรรม ที่ วัดโมลีฯ

และเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา มีระยะเวลาดำเนินโครงการเป็นเวลา 700 วัน ตั้งแต่ พ.ย.61 – ก.ย.63

error: Content is protected !!