วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

ทบ. เสริมแกร่ง ทหาร ในริ้วกระบวน พระราชพิธีฯ

22 ก.พ. 2019
185

อบรมWorkshop ให้ดูแลตัวเอง ทั้งร่างกาย และอาหาร สอน วิทยาศาสตร์การกีฬา และ การเปลี่ยนถ่ายน้ำหนักที่แบกหามตามหลักชีวกลศาสตร์ โดยเฉพาะ 16 ทหาร แบกพระราชอาสน์ เสด็จเลียบพระนคร

จนท.จากสมาคมเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย มาอบรมให้ความรู้ workshop ด้าน วิทยาศาสตร์การกีฬา ในการดูแลกล้ามเนื้อ ตัวเอง ก่อนและหลังการฝึก ริ้วกระบวนพระราชพิธีบรมราชาภิเศก ให้ครูฝึกจาก 7 หน่วย จากกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เหล่าละ 6 นาย รวม 42 นายเพื่อให้มีความรู้เริ่องการดูแลสุขภาพ ทั้งการทานอาหาร การออกกำลังกาย และการดูแลกล้ามเนื้อตัวเอง ทั้งก่อนและหลังการฝึก

เพื่อการเตรียมร่างกายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้ง การสร้างสมรรถนะทางด้านร่างกายให้มีความแข็งแรง การเปลี่ยนถ่ายน้ำหนักที่แบกหามตามหลักชีวกลศาสตร์

การรับประทานอาหารที่ถูกต้องให้เหมาะสมกับการใช้พลังงาน

และทบทวนภายหลังปฏิบัติเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็ง ของแต่ละหน่วย

โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบ, วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างเดียวกันทั้งระบบ, คำบอกคำสั่ง, ความเหมาะสมของจังหวะความเร็วในการเดิน กับการปฏิบัติจริง เมื่อต้องถือหรือแบกเครื่องมือ รวมถึงเรื่องอื่นๆ

หลังจากที่ได้ฝึกการจัดลักษณะท่าทาง ท่าอยู่กับที่ ท่าเคารพ การพักในแถว จากนั้นทำการฝึกท่าเดิน ท่าหยุดจากการเดิน ต่อด้วยท่าเดิน ท่าหยุดจากการเดิน (ประกอบเพลง) มาแล้ว

จากนี้ ครูฝึก จะแยกย้ายไปฝึกสอน ให้แก่กำลังพล ในหน่วยตนเอง ที่ร่วม ทั้ง 3 ริ้วขบวน

ริ้วที่ 1 ริ้วขบวนอัญเชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพและพระราชลัญจกร จากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ไปยัง พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในวันที่ 3พฤษภาคม 62 โดยใช้กำลังพล 133 นาย

ส่วนริ้วที่ 2 ริ้วขบวนราบใหญ่ ซึ่งเป็นริ้วขบวนที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จจากพระที่นั่งอมรินทร์ทรวินิจฉัย มายังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อประกาศพระองค์เป็นศาสนูปถัมภก และถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิที่ปราสาทพระเทพบิดร ในวันที่ 4 พฤษภาคม โดยใช้กำลังพลทั้งหมด234 นาย

และริ้วขบวนที่ 3 ริ้วขบวนพยุหยาตราสถลมารค เลียบพระนครในวันที่ 5 พฤษภาคม โดยใช้กำลังพลทั้งหมด 1,368 นาย

ริ้วขบวนที่3 ขบวนเสด็จฯ ใช้ระยะเวลาทั้งหมด 3 ชั่วโมงโดยประมาณ และจะมีการเปลี่ยนผู้แบกหามทุก 500 เมตร

โดยกำลังพลทุกเหล่าจะมาฝึกซ้อมร่วมกันในช่วงเดือน เมษายน และจะฝึกซ้อมเสมือนจริงอีกครั้ง

error: Content is protected !!